Autentificare Înregistrare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
: 3 + 13 =

Acte utile

Evaluare utilizator: 2 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Inregistrarea nasterii:
 
Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:
 • Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 • Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
 • Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.
 
Inregistrarea casatoriei:
 
Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:
 • Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
 • Actul de identitate;
 • Certificatul de nastere în original si în copie;
 • Certificatul medical privind starea sanatatii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori);
 • Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.
 
 
Inregistrarea decesului:
 
Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. O data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:
 • Certificatul constatator al decesului, întocmit si semnat de medicul care a facut constatarea în care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
 • Actul de identitate al celui decedat;
 • Livretul militar sau adeverinta de recrutare în cazul persoanelor supuse obligatiilor militare
 • Actul de identitate al persoanei care declara decesul.
 
 
Ajutor de inmormantare:
Conform Legii nr. 416/2001
 
Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare aveti nevoie de urmatoarele acte:
 • Certificat deces (copie si original)
 • Act de identitate al solicitantului
 • Act de stare civila al solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul (mostenitor, tutore, curator)
 • Dovezi privind suportarea înmormântarii
Ajutorul de înmormântare se acorda numai persoanelor care au beneficiat de ajutorul social
 
 
Acte necesare acordarii ajutorului social:
Conform Legii nr. 416/2001
 
 • Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei
 • Certificat de nastere parinti si copii
 • Certificat de casatorie
 • Buletin de identitate sau carte de identitate
 • Hotarâre definitiva de încuviintare a adoptiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)
 • Adeverinta de elev sau student
 • Acte din care sa rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap
 • Adeverinte eliberate de AJOFM Dâmbovita
 • Adeverinta venit eliberat de primaria de domiciliu
 • Adeverinte medicale (apt de munca)
 • Cupon pensie; somaj; salariu sau orice alte venituri permanente
 • Cupon alocatie de stat pentru copii (CEC)
 • Cupon alocatie suplimentara pentru familii cu multi copii
 • Cerere tip
 • Dosar cu sina
Toate actele vor fi prezentate în copie "xerox" si original.

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 96/2005 a fost stabilită data de duminică 3 aprilie 2005, ca dată pentru organizarea și desfășurarea alegerilor primarului și consiliului pentru comuna Șopârlița o ultima etapă pentru ca vechea localitate să redevină comună cu drepturi depline..

Adresa

Adresa :

Principală, nr. 121, Comuna Soparlita, Judetul Olt

Telefon :

0249-455382

Fax:

0249-455382

Legaturi rapide

Link-uri catre sectiuni ale site-ului